Tijd om samen in actie te komen

Een betere toekomst voor Europa gaat ons allemaal aan. De belangrijkste problemen van vandaag: mondiale volksgezondheid, de planeet, veiligheid, mensenrechten - kunnen alleen worden opgelost door samen te werken.

Dossiers

EPAS

Alternative text

EPAS - European Parliament Ambassador School: ontmoet nieuwe mensen, verbreed je kennis en ervaar de Europese Unie!

Doe mee en word lid! Terug naar school

Verkiezingen 2024

Bordspel

Vanaf 2024 kunnen jongeren van 16 jaar en ouder stemmen bij de Europese verkiezingen. Het is belangrijk om bedachtzaam en geldig te stemmen, omdat hun stem het toekomstige beleid bepaalt. Daarom is dit spel ontworpen om ze goed voor te bereiden. Het bordspel ‘Op weg naar Europa’ is bedoeld om hen voor te bereiden op deze uitdaging.

Bordspel “Op weg naar Europa”

Uw parlementsleden

De Belgische leden van het Europees Parlement 2019-2024

Na de verkiezingen van 26 mei 2019 stuurt België 21 afgevaardigden :

12 voor de Vlaamse Gemeenschap,

8 voor de Franse Gemeenschap en 1 voor de Duitstalige Gemeenschap.

Alle EP-leden maken deel uit van één of meer commissies en delegaties als volwaardig lid of plaatsvervanger. Europarlementariërs nemen deel aan de plenaire zittingen van het Europees Parlement en komen op verschillende dagen van elke maand bijeen in commissies, delegaties en fracties. In hun hoedanigheid van gekozen leden van het Europees Parlement spreken ze vele burgers en belangengroepen toe, houden ze toespraken en nemen ze deel aan bijeenkomsten in heel Europa.

Contact

Wij ondersteunen onze Belgische parlementsleden en informeren u...

Het Verbindingsbureau van het Europees Parlement in België verstrekt informatie over de rol en de bevoegdheden van het Europees Parlement, over de Belgische leden van het Europees Parlement en hun activiteiten en over kwesties die momenteel door het Parlement worden behandeld en die van belang zijn voor België en voor Europa in zijn geheel.

Onze persafdeling behandelt vragen van journalisten en verstrekt informatie voor journalisten die plenaire vergaderingen willen bijwonen.

Onze diensten omvatten:

  • informatie over het Europees Parlement en over de rol en het werk van de Belgische EP-leden
  • hulp bij het verkrijgen van toegang tot verslagen, resoluties of andere documenten van het Europees Parlement
  • informatie over Europese verkiezingen in België
  • hulp bij het leveren van sprekers voor evenementen/presentaties
  • informatie over schoolactiviteiten van het Europees Parlement
  • informatie over het aanvragen van een stage of over aanwervingsprocedures bij de EU-instellingen
  • advies over de rechten van EU-burgers 
  • informatie over een bezoek aan het Europees Parlement in Straatsburg of Brussel
  • advies over het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Parlement of een klacht bij de Europese Ombudsman
  • brochures, kaarten, wandkaarten en andere publicaties over het Europees Parlement.

Ook als u meer wilt weten over onze vertegenwoordiging in België en de activiteiten die wij het hele jaar door ondernemen, kunt u ons schrijven.
 

Onze medewerkers

people

Sanne DE RYCK

Chef du Bureau / Hoofd van het Bureau / Leiterin des Verbindungsbüro

+3222842531 sanne.deryck@europarl.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel België
people

Pierre-Yves VOISIN

Administrateur adjoint au chef du Bureau - editorial policies, événements et jeunes - finances / Adjunct-hoofd - Administrateur voor editorial policies, evenementen en jeugd - financiële zaken / Stellvertretender Leiter des Büro - redaktionelle Richtlinien, Veranstaltungen und Jugend

+3222841032 pierre-yves.voisin@ep.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel België
people

Livio LOONBEEK

Community manager - réseaux, médias sociaux / sociale media / soziale, digitale Medien

+3222841172 livio.loonbeek@europarl.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel België
people

Joana HOSTEIN

Attachée de presse - francophone / Persvoorlichter, franstalige pers / Presseattachée - Französisch

+3222842950 joana.hostein@europarl.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel Belgien
people

Joeri HAMVAS

Persvoorlichter, nederlandstalige pers / Attaché de presse néerlandophone / Presseattaché - Niederländisch

+3222830458 joeri.hamvas@europarl.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel België
people

Chantal GENNEN

Evénements, éducation et jeunesse / Evenementen - jeugd en onderwijs / Veranstaltungen - Jugend und Bildung

+32222831266 chantal.gennen@ep.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel België
people

Tiago FERREIRA

Logistique - Site-Web - Secrétariat administratif - Finances / Administratief secretariaat - logistiek - website - financiële zaken / Verwaltungssekretariat - Logistik - Webseite - Finanzen

+3222841722 tiago.ferreira@europarl.europa.eu
Trierstraat, 3 1047 Brussel België
people

Danai DEBLAERE

Stagiaire / Praktikantin

danai.deblaere@europarl.europa.eu

Nederlandstalige

België
people

Éric TAINTENIER

Distribution de publications / Verdeling van publicaties / Verteilung von Veröffentlichungen - Infopoint

infopoint@ep.europa.eu
België

Het Europees Parlement - Contactgegevens

PE_Visitantes.jpg    
Wiertzstraat, 60
B-1047 Brussel

Tel.  +32.2.284 21 11 (centraal nummer)
_________________________________________________________

Bureau van het Europees Parlement in België

DG Communicatie

Façade_EPLO_BE.jpg

Bezoekadres: 3 Trierstraat (Luxemburgplein), 1050 Brussel  
Postadres: Wiertzstraat 60, 1047 Brussel  

Telefoon: +32 2 284 17 22

eplobelgium@europarl.europa.eu
infopoint@ep.europa.eu

Carte_arriver_EPLO_BE.png